การสร้างและรักษาเครดิตคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต
hp image.png

เราสร้างโอกาสให้คุณได้อย่างไร

Credit OK คือ Fin Tech ที่มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ (Illegal Financing) และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน (Financial Inclusion) ของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกระบวนการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงทางการเงินของผู้กู้ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning และ Big Data

team.png

Platform for Microlending 

เราเป็น Platform ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับ Microenterprises / Entrepreneurs หรือผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่เคยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินทั่วไป

user.png

bring Technology to assess risks

เรานำเทคโนโลยี Machine Learning ร่วมกับ Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ ประวัติการใช้โทรศัพท์ ข้อมูลทางการเงิน การยืนยันตัวตนโพสท์จากโซเชียลเน็ตเวิร์ค และข้อมูลเชิงจิตวิทยา

brain.png

customized model for each business

เราเป็นตัวกลางที่ช่วยสถาบันการเงินทั้งขนาดใหญ่และเล็ก หรือ Microentrepreneursในการประเมินความเสี่ยงและตัดสินใจให้สินเชื่อกับกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อย ได้อย่างรวดเร็วและความเสี่ยงต่ำ

 

Our Mission

ภารกิจของเราคือการแก้ปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการที่มีความสามารถได้มีโอกาสในการขยายธุรกิจและได้รับการพิจารณาการกู้ยืมเงินด้วยการประเมินความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมกว่าระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ตัวอย่างของอาชีพที่เราจะช่วยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มีดังนี้

 

ช่างก่อสร้าง / ผู้รับเหมาก่อสร้างรายเล็ก 

ปัญหาของผู้รับเหมารายเล็กคือการไม่มีเงินทุนเพื่อนำไปใช้ในการซื้อของสิ่งก่อสร้างต่างๆ และจ่ายค่าแรงงานให้แก่คนงานหรือลูกจ้าง บางครั้งอาจจะต้องจ่ายเงินจำนวนมากไปก่อนเพื่อเริ่มการทำงาน การเข้าถึง Credit Line และการกู้สินเชื่อระยะสั้นนั้นมีความสำคัญกับการที่ผู้รับเหมาจะสามารถทำงานออกมาได้ดี 

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ในปัจจุบันคนเลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาจบใหม่ไฟแรงที่คิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจตัวเองให้อิสระทางเวลา แต่ว่าผู้เลือกที่จะประกอบอาชีพอิสระ เช่น สถาปนิก นักออกแบบ ช่างภาพ นั้นก็มีปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อนำไปขยายธุรกิจและใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

ร้านค้าออนไลน์และร้านค้าบนโซเชียลเน็ตเวิร์ค

รายได้ของร้านค้าขนาดเล็กที่ขายของผ่านช่างทางออนไลน์ ทั้งที่อยู่บน Platform E-commerce ที่นิยมและโซเชียลเน็ตเวิร์ค บางรายนั้นจริงๆแล้ว มีรายได้เทียบเท่าหรือมากกว่าพนักงานเงินเดือนประจำเสียด้วยซ้ำ แต่ว่าไม่สามารถขอสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินทั่วไปในปัจจุบันได้ ทำให้การขยายธุรกิจในช่วงเวลาที่มีโอกาสเป็นไปได้ยาก

พนักงานส่งของ/อาหาร

บริการแอพพลิเคชั่นส่งของและอาหารนั้นมีผู้ใช้งานขยายเป็นวงกว้าง ทำให้เกิดอาชีพใหม่ คือพนักงานส่งของและอาหาร บุคคลกลุ่มนี้มีรายได้ที่ดีและมีความสามารถในการขอสินเชื่อและชำระหนี้ไม่แพ้พนักงานประจำ แต่กลับขาดโอกาสในการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินในปัจจุบัน

 
ball.jpg
 

ปัญหาหนี้นอกระบบ

จากการที่  Microenterprises / Entrepreneurs  ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ทำให้เกิดปัญหาการกู้ยืมเงินนอกระบบ ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ โดยมีตัวเลขทางสถืตืที่น่าสนใจ ดังนี้

 

กว่า 3 ล้าน

ครัวเรือนยังประสบปัญหาหนี้นอกระบบ

สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า ครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบคิดเป็นร้อยละ 8.6 ของครัวเรือนทั้งหมดประมาณ 30 ล้านครัวเรือน หรือเกือบ 3  ล้านครัวเรือนที่ต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว

 

1.23 แสนล้าน

บาท ในมูลค่าหนี้นอกระบบ

ปัจจุบันหนี้นอกระบบนอกจากจะเกิดกับประชาชนผู้มีรายได้น้อยแล้ว กลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยก็ประสบกับปัญหานี้ด้วยเช่นกัน 

 
 

>120% ต่อปี 

คือดอกเบี้ยที่สูงของหนี้นอกระบบ

หนี้นอกระบบนั้นยังคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปและผิดกฎหมาย ทำให้ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้และลดเงินต้นได้ ติดอยู่ในภาวะที่ต้องใช้หนี้ตลอดชีวิต

 

ร่วมงานกับเรา

บริษัทของเราประกอบด้วยบุคลากรไฟแรงและมีประสบการณ์หลากหลายสาขาทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารบริษัทการเงิน การวางแผนธุรกิจ กฏหมาย การวิเคราะห์สินเชื่อ การทำ Data Modeling และแน่นอนทีม Developer หัวใจสำคัญที่เรากำลังขยายให้สอดคล้องกับโจทย์สุดท้าทายของเรา