วงเงิน ตัดไม้สบายกระเป๋า

ขายไม้สบายใจ รับเงินล่วงหน้า ไม่ต้องลงทุนเอง

วงเงิน ตัดไม้สบายกระเป๋า

ขายไม้สบายใจ รับเงินล่วงหน้า ไม่ต้องลงทุนเอง

hero imagehero imagehero imagehero image

วงเงิน ตัดไม้สบายกระเป๋า ดียังไง

อนุมัติรวดเร็วแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ
เราชำระค่าเหมาแปลงไม้ให้เจ้าของพื้นที่แทนคุณ
เลือกขอรับเงินค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าอื่นๆ) เพิ่มเติมได้
กำหนดส่งไม้ให้ครบตามสัญญายาวถึง 30 วัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

โครงการตัดไม้สบายกระเป๋า เป็นโครงการที่ให้ทีมตัดที่ส่งไม้ให้กับทางSiam Forestry ได้รับเงินล่วงหน้าเพื่อเหมาแปลงไม้ยูคา โดยไม่ต้องใช้เงินทุนก้อนใหญ่ของตัวเอง โดยมีระยะเวลาในการส่งไม้ที่ปลอดดอกเบี้ย 30 วัน โดยทีมตัดสามารถเลือกที่จะรับเงินเพื่อเหมาแปลงไม้อย่างเดียว หรือ เลือกที่จขอรับเงินเพื่อรับเงินค่าเหมาแปลงไม้ล่วงหน้า + ค่าดำเนินการในการตัดไม้ก็ได้

วงเงิน ตัดไม้สบายกระเป๋า
วงเงินสูงสุดสูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาท
ประเภทวงเงินเงินชำระล่วงหน้า
ระยะปลอดดอกเบี้ยทุกบิลมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 30 วัน*
อัตราดอกเบี้ย1.25% ต่อเดือน**
ค่าสมัครไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

* ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับวันที่บันทึกรายการ และวันครบกำหนดชำระเงิน

** ตัวอย่างการคำนวณการคิดดอกเบี้ย - คุณได้รับอนุมัติวงเงิน 50,000 บาท และในระยะเทอมนั้นใช้วงเงินไป 35,400 บาท ชำระสายไป 4 วัน จำนวนเงินที่ต้องชำระ = 35,400+58.19 = 35,458.19 บาท โดยที่ 58.19 บาท เป็นดอกเบี้ยที่ถูกคิด 4 วันจากการชำระล่าช้าเกินวันที่กำหนด (ดอกเบี้ย = ยอดชำระเกินกำหนด x อัตราดอกเบี้ยรายปี / จำนวนวันในปี x จำนวนวันที่เกินกำหนด)

จุดเด่นวงเงิน ตัดไม้สบายกระเป๋า

ต้นทุนทางการเงิน คือ สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจของทีมตัดไม้ วงเงิน ตัดไม้สบายกระเป๋า เข้าใจถึงความสำคัญของสิ่งนี้ เราจึงออกแบบวงเงินที่เข้าใจถึงความต้องการของทีมตัดที่ส่งไม้ให้กับทาง Siam Forestry อย่างแท้จริง

product detailกดที่ภาพเพื่อขยาย

* ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับ วันที่บันทึกรายการ และวันครบกำหนดชำระเงิน

แบรนด์พันธมิตรของเรา

partner logo

SCG Packaging

partner logo

Siam Forestry

ใครสมัครได้บ้าง?

ทีมตัดที่มีประวัติการตัดไม้ส่ง TPC อย่างน้อย 1 ปีที่ผ่านมา

วงเงินและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สมัครยังไง?

สมัครได้ที่ศูนย์รับไม้ Siam Forestry ทุกสาขา

home iconสมัครด้วยตัวเองที่ ศูนย์รับไม้ที่เข้าร่วม >

เอกสารจำเป็นในการสมัคร

  • บัตรประจำตัวประชาชน

ค้นหาศูนย์รับไม้ที่เข้าร่วมโครงการ
วงเงิน ตัดไม้สบายกระเป๋า ดียังไง

อนุมัติรวดเร็วแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ
เราชำระค่าเหมาแปลงไม้ให้เจ้าของพื้นที่แทนคุณ
เลือกขอรับเงินค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าอื่นๆ) เพิ่มเติมได้
กำหนดส่งไม้ให้ครบตามสัญญายาวถึง 30 วัน

Credit OK

แอพพลิเคชั่นทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยและ SME
ดาวน์โหลดได้ที่

app showcase

คำถามที่พบบ่อย