สินเชื่อเพื่อการเกษตร

เงินทุนเหมาแปลงไม้เพื่อส่งให้กับ TPC

Siam Forestry ซึ่งประกอบธุรกิจรับซื้อไม้ยูคาลิปตัส เปิดโปรแกรมตัดไม้สบายกระเป๋า ให้กับทีมตัดหาไม้ โดยได้รับความร่วมมือจาก ทาง Credit OK, Self Made Finance เพื่อชำระค่าเหมาแปลงไม้ให้เจ้าของพื้นที่ล่วงหน้า โดยทีมตัดมีระยะเวลาในการส่งไม้ให้ครบตามสัญญา ยาวถึง 30 วัน

สมัครขอวงเงิน
hero

วงเงิน สินเชื่อเพื่อการเกษตร ดียังไง

เราชำระค่าเหมาแปลงไม้ให้เจ้าของพื้นที่แทนคุณ
เลือกขอรับเงินค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าอื่นๆ) เพิ่มเติมได้
อนุมัติรวดเร็วแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ
กำหนดส่งไม้ให้ครบตามสัญญายาวถึง 30 วัน

ประกันภัยที่เหมาะกับวงเงินเครดิต สินเชื่อเพื่อการเกษตร

เพราะทุกธุรกิจมีความเสี่ยง เราจึงรวบรวมประภัยที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ประกันภัยรถยนต์ รถบรรทุก รถหัวลาก
ประกันภัยกลุ่มสำหรับพนักงาน(เร็วๆ นี้)

Credit OK

แอพพลิเคชั่นทางการเงินเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยและ SME
ดาวน์โหลดได้ที่

app showcase